среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balaski z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz wyjątkowych przypadków.

Budowa plotki Winylowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Plotki PCV na plot i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu i proponowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do stawiania ogrodzenie plastykowe na plot i bramkę ze sztachetek wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenia Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji gdy projektowane ploty PVC na plot i furtę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий